Većina studenata mora da polaže jedan, ili dva testa.


Ako niste nikad studirali, većina univerziteta će vam tražiti da polažete SAT/ACT i TOEFL.


Ako ste već student na nekom univerzitetu:
* Najverovatnije nećete morati da polažete SAT/ACT.
* TOEFL ćete možda polagati.


Neki Junir koledži i NAIA škole od vas neće zahtevati da polažete niti jedan od testova.


Kada vas treneri kontaktiraju… pitajte ih o svim testovima koji su neophodni. Pitajte za brojeve poena koji su vam potrebni za upis na njihovu školu.


SAT - Scholastic Aptitude Test
Opšta kultura i znanje Engleskog jezika.
Košta oko $70 USD.
https://sat.collegeboard.org/home


ACT - American College Testing
Opšta kultura i znanje Engleskog jezika.
Košta oko $50 USD.
http://www.actstudent.org


TOEFL - Test of English as a Foreign Language
Znanje Engleskog jezika.
Košta oko $185-220 USD.
http://www.toefl.org

gm

 

Članci

Telefon

+381 (0) 63 411 075

E-mail